Privacy Policy

Semua nama, alamat, nombor telefon yang diberikan di dalam laman web ini adalah private dan tidak dikongsi dengan mana-mana badan atau pihak-pihak tertentu. Semua informasi yang diberikan kami pastikan disimpan dengan selamat dan tidak didedahkan kepada mana-mana pihak.

Kami tidak bertanggungjawab jika berlaku sebarang permasalahan selama anda mengakses laman web ini. Kami sedaya upaya memastikan semuanya berjalan dengan baik.

Kami tidak menyimpan sebarang informasi berkenaan kad kredit atau kad debit anda sekiranya anda membuat bayaran menerusi PayPal. Ia adalah antara pihak anda dan pihak PayPal sahaja, dan semua maklumat adalah terpelihara, tidak terdedah kepada mana-mana pihak.